กฏและกติกา

กฏและกติกา : เงี่อนไขบังคับใช้ : การยอมรับนโยบายของบริษัท

 

ข้อบังคับในการเล่นเกม maxbet ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดของกฎ – กติกา และบทลงโทษ มีดังต่อไปนี้

 

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างระมัดระวัง

โดยถือว่าท่านยอมรับ และทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนใช้งานบัญชี (“บัญชีของท่าน” หรือ “บัญชี”)

 

 

กฎและกติกา การใช้งานเว็บไซด์ MAXBET

 

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (“บริการ”) การใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านซึ่งเกี่ยวกับบริการใดๆ (“เดิมพัน”)

 

 1. ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ maxbet

 

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่าน และเว็บไซต์ (ในข้อตกลงนี้จะใช้การอ้างอิงว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา”)

 

 

 1. การบังคับใช้ข้อตกลง และเงื่อนไข

 

 • 1 เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการ และ/หรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา และ/หรือวางเดิมพัน maxbet กับเรา เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว

 

ท่านจะได้รับการผูกมัดโดยกฎข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวบรวมมาไว้อ้างอิงในหัวข้อนี้ (และการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาได้ในภายหลัง) หากข้อตกลงนี้และเอกสารใดๆซึ่งได้รับการรวบรวมมาเพื่อใช้อ้างอิง เกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลัก

 

 • 2 หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนมีผลบังคับใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เราอาจไม่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นท่านควรตรวจสอบข้อตกลงในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่นี้

 

 • 3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและต้องการแจ้งให้ท่านทราบ MAXBET ขอพิจารณาวิธีการแจ้งแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งทางอีเมล (ตามที่ท่านเคยระบุไว้) ทางข้อความที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านในเว็บไซต์นี้ หรือการแจ้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ และเราสงวนสิทธิ์ในการเชื้อเชิญให้ท่านยอมรับข้อตกลงโดยการคลิก “ตกลง” หรือ “ข้าพเจ้ายินยอม” โดยการทำเครื่องหมายถูก หรือโดยวิธีการใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นการยืนยันจากท่าน รวมทั้งการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการหลังจากที่มีการแจ้ง ซึ่งถือว่าในช่วงเวลานั้นท่านยอมรับและผูกมัดภายใต้ข้อนี้ด้วยข้อตกลงใหม่ โดยไม่สนใจว่าท่านได้อ่านข้อตกลงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วหรือไม่ (เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น ท่านอาจหยุดใช้บริการของเราและ/หรือยกเลิกบัญชีของท่าน

 

 

 1. การดูแลรักษาบัญชีของท่าน

 

 • 1 คุณลูกค้าต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีกับเรา เพื่อเข้าถึงบริการรับวางเดิมพันของทางบริษัท

 

 • 2 ท่านยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ให้กับเราผ่านเว็บไซต์ http://maxbet.online/ ในการลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวิธีการฝาก-ถอน/ รายละเอียดของบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)

 

ลูกค้าต้องให้ข้อมูลตามจริงในการเปิดบัญชี หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะถือว่าท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิกและเงินทั้งหมดในบัญชีจะถูกริบ ท่านยินยอมที่จะจัดหาเอกสารใดๆที่ใช้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับการร้องขอจากเรา ท่านมอบสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่เราในการพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก(“ข้อมูลส่วนตัว”) โดยข้อมูลส่วนตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นที่เรามีสิทธิ์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามเหมาะสม

 

เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ดังกล่าวและเราได้รับแบบฟอร์มนั้นแล้ว ถือว่าท่านเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว (“ลูกค้า”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม มีเพียงลูกค้าของเราเท่านั้นที่สามารถใช้บริการและวางเดิมพันได้ตามเงินที่อยู่ในบัญชี

 

 • 3 ท่านยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์ MAXBET และบริการของเรา รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราที่ได้รับการนำเสนออาจทำให้ท่านเสียเงินจากการวางเดิมพันและท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียเดิมพันแต่เพียงผู้เดียว

 

 • 4 ท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและสามารถวางเดิมพันหรือเล่นการพนันได้ (“บรรลุนิติภาวะ”)

 

 • 5 เราอาจมีการสุ่มตรวจการรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยในการดูแลเงินของลูกค้าของเราให้มีมาตรฐานสูงสุด โดยท่านยินยอมให้เรามีสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือเอกสารจากท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในฐานะเจ้าของบัญชี เมื่อมีการตรวจสอบ

 

 • 6 ท่านควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ maxbet และ/หรือบริการ ในกรณีที่พบความผิดปกติของยอดคงเหลือในบัญชี นี่จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแสดงประวัติทางธุรกรรมตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีครั้งล่าสุด

 

หากเราไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆของยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านภายใน 30 วัน ถือว่าท่านยินยอมให้เงินหรือสิ่งใดๆที่ได้รับมาทั้งหมดในบัญชีของท่านถูกริบไป และยอมรับผลลัพธ์ใดๆเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

 

 1. ยูสเซอร์เนม รหัสผ่าน เลขรหัสลับส่วนตัว และข้อมูลของลูกค้า MAXBET

 

 • 1 เพื่อป้องกันเงินในบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ท่านต้องระบุตัวตนด้วยยูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน(“ข้อมูลเข้าใช้งานบัญชี”) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้เป็นความลับ และท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดใดๆและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อบุคคลที่สาม

 

หากท่านกังวลว่ามีผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของท่าน มีการรักษาความปลอดภัยที่หละหลวม หรือมีการใช้งานจากบุคคลที่สามโดยที่ท่านไม่อนุญาต กรุณาแจ้งเราให้ทราบโดยด่วนเพื่อรับข้อมูลการเข้าถึงบัญชีใหม่

 

ถือเป็นข้อผูกมัดว่าการวางเดิมพันและการร้องขอใดๆจากการเข้าใช้งานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องตามข้อตกลง โดยหลังจากที่ท่านแจ้งการใช้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีของท่านในทางมิชอบ เราจะระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวโดยที่การวางเดิมพันและคำร้องทางออนไลน์ใดๆก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

 

 • 2 เราอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบเป็นระยะ หรือหากเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการในทางที่ผิด เราอาจระงับการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้าใช้งานบัญชีหลังจากแจ้งให้ท่านทราบก่อน

 

 

 1. บัญชีเงินจริง

 

 • 1 หากท่านต้องการใช้บริการของเรา maxbet mobile ท่านต้องฝากเงินกับเราตามวิธีการฝากที่เว็บไซต์หรือบริการรองรับ ท่านต้องทำการฝากและถอนเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนด (“ผู้ให้บริการรับฝาก-ถอน”) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีฝาก/ถอน ในเว็บไซต์หรือจากบริการ ซึ่งระบุข้อกำหนดในการฝากขั้นต่ำและสูงสุดไว้ด้วย

 

 • 2 บริษัทไม่รับทำการฝากผ่านบัญชีธนาคารของผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาว่าเงินฝากในบัญชีผู้ใช้นี้ไม่มีสิทธิ์นำมาวางเดิมพัน (และเงินชนะใดๆที่ได้มาจากการใช้เงินฝากนี้วางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะ) ในขณะที่เราดำเนินการตรวจสอบ

 

 • 3 เราไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น ท่านต้องมั่นใจว่ามีเงินมากพอในบัญชีที่จะใช้วางเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาโดยที่ไม่มีเงินเหลือในบัญชีมากพอที่จะวางเดิมพันนี้

 

 • 4 เราขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินคืนตามยอดที่เกิน หากต้องเรียกเก็บเงินคืน มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ หรือเรียกเก็บเงินอื่นๆจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน

 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่ควรใช้บัญชีนี้เป็นดั่งบัญชีธนาคาร โดยเราจะคอยสังเกตการฝากถอนซึ่งไม่มีการวางเดิมพันที่เทียบเท่ากับยอดฝาก เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าจัดการบัญชี (ซึ่งเราอาจยกเลิกหรือระงับการใช้งานชั่วคราว) และเงินฝากในบัญชีผู้ใช้นี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ

 

 • 5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดฝากหรือยอดถอน เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการฝาก-ถอนผ่านทางบุคคลที่สามตามวิธีการโอนที่เลือก โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้

 

 • 6 เงินชนะจากเดิมพันที่ว่าด้วยโบนัสหรือเงินโดยชอบธรรมเท่านั้น จะปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยด่วน เมื่อระบบเกิดความผิดพลาดและปรับเงินเข้าสู่บัญชีของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันด้วยเงินที่ปรับเข้าบัญชีของท่านเพราะความผิดพลาดใดๆ และมีสิทธิ์ปรับยอดเงินในบัญชีของท่านตามยอดที่ปรับผิดทุกเมื่อ

 

 • 7 ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการดูแลรักษาบัญชีที่เปิดกับเรา ท่านต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการของเราอย่างน้อย 1 ครั้งใน 12 เดือน เพื่อรักษาสถานะของบัญชีให้พร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านและท่านยินยอมให้เราริบยอดคงเหลือ เงินรางวัลในบัญชีทั้งหมด หากบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป

 

 • 8 เราจะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้าประจำปี เพื่อตรวจหาบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวและมียอดเงินคงเหลือในบัญชี หากบัญชีของท่านได้รับการระบุว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เราจะพยายามติดต่อท่านด้วยข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยอาจมีการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย หากไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 12 เดือนหลังจากที่เราแจ้งเรื่องบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวไปแล้ว บริษัทจะยกเลิกบัญชีและเก็บสะสมยอดคงเหลือนี้ไว้

 

 

 1. ยอมรับการเดิมพัน MAXBET และ/หรือการใช้บริการของเรา

 

 • 1 เราจะยอมรับการวางเดิมพันจากลูกค้าที่เดิมพันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ และบริการของเราเท่านั้น โดยท่านต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เพื่อวางเดิมพันหรือใช้บริการของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบรายละเอียดการวางเดิมพันหรือการทำธุรกรรมใดๆที่คล้ายกันนี้เมื่อใช้บริการของเรา (และ“การทำธุรกรรม”)นั้นมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎการวางเดิมพันหรือกฎของการพนันตามที่เห็นสมควร

 

 • 2 หากท่านเป็นลูกค้าของเรา การวางเดิมพันของท่านจะถูกเราจดบันทึก IP Address ซึ่งบ่งบอกสถานที่ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ ยอมรับการวางเดิมพันเมื่อเซิร์ฟเวอร์รับเดิมพันของเรายอมรับการเดิมพันนั้นและบันทึกข้อมูลไว้ เมื่อท่านวางเดิมพันทางเว็บไซต์และ/หรือการบริการเรียบร้อบแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเรารับเดิมพันและบันทึกการวางเดิมพันนี้แล้ว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้

 

 • 3 การวางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึงกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักหรือถูกขัดด้วยปัญหาทางเทคนิค

 

 • 4 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดิมพันหลังจากที่เรายอมรับการเดิมพันนั้นและบันทึกลงระบบไว้แล้ว เราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดในการยกเลิกการวางเดิมพันซึ่งถูกต้องและระบบยอมรับพร้อมบันทึกตามข้อตกลงเหล่านี้แล้ว หากเกิดข้อพิพาทใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งให้เราทราบก่อนทำการยืนยันการวางเดิมพันขั้นสุดท้ายของการวางเดิมพันนั้น และ/หรือก่อนที่เกมส์/การแข่งขันที่วางเดิมพันนั้นจะเริ่มต้นขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทนี้และแก้ไขตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

 

 • 5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือไม่อนุญาตให้มีการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันใดๆก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ความพยายามในการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันที่ถูกระงับหรือปิดไปนั้นจะถูกระบบปฏิเสธ

 

 • 6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการวางเดิมพันหรือส่วนของการวางเดิมพันใดๆโดยไม่แจกแจงคำอธิบาย และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกบัญชีด้วยเหตุผลใดๆ หากเรามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าการใช้งานบัญชีของท่านต่อไปในอนาคตจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อท่านหรือเรา หรือในระหว่างตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง กฎข้อบังคับ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเรายืนยันการละเมิดข้อตกลงนี้ได้ หรือเมื่อท่านส่งคำร้องเรียน

 

 • 7 เราไม่รับผิดชอบต่อความความผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ทำให้ท่านไม่สามารถวางเดิมพันได้อย่างถูกต้อง ได้รับการยอมรับเดิมพัน ได้รับการบันทึก หรือการแจ้งการวางเดิมพัน

 

 • 8 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือเนื้อหา ซึ่งรวมไปถึงความล่าช้าหรือการชะงักของการดำเนินการหรือการส่งถ่ายข้อมูล ความผิดพลาดในการสื่อสาร การใช้งานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหาไปในทางที่ผิด หรือความผิดพลาดหรือการละเลยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 • 9 เรายอมรับการวางเดิมพันจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดของแต่ละการแข่งขัน/เกมส์ใดๆ เท่านั้น(“กำหนดเวลา”) การกำหนดระยะเวลาในการวางเดิมพันนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และท่านต้องยินยอมปฏิบัติตาม หากเกิดการยอมรับเดิมพันที่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เจตนา ถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นโมฆะและเรามีสิทธิ์ยกเลิกเดิมพันนั้น

 

 • 10 บัญชีผู้ใช้ของท่านต้องมียอดคงเหลือมากกว่ายอดที่ท่านต้องการวางเดิมพัน หากยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการวางเดิมพันนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้เดิมพัน

 

 • 11 ค่าน้ำ/อัตราต่อรองจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะตายตัวเมื่อวางเดิมพัน ณ เวลานั้นๆ ที่การเดิมพันได้รับการยอมรับและถูกบันทึกไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำ ราคา หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทการเดิมพัน รูปแบบการเดิมพัน หรือเกมการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนและเรามีสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการเดิมพันใดๆที่ส่งผลกระทบ หรือแก้ไขความผิดพลาด ที่เกิดจากความผิดพลาด การละเว้น หรือความเข้าใจผิดที่ก่อให้เกิดค่าน้ำ ราคา หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทการเดิมพัน รูปแบบการเดิมพัน หรือเกมการแข่งขัน ที่ไม่ถูกต้องทุกเมื่อ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ เราจะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์

 

 • 12 ยอดวางเดิมพันสูงสุดที่รูปแบบการเดิมพันหรือรายการแข่งขันใดๆจะขึ้นอยู่กับการเดิมพันนั้นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เพียงผู้เดียว

 

 

 1. การสมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล หลอกลวง และการทุจริต

 

 • 1 การกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับบริการของเราและเป็นการกระทำอันมิชอบ
 • ใช้โบนัสหรือโปรโมชั่นแทงบอลออนไลน์ ในทางที่ผิด
 • ใช้ปัจจัยภายนอกที่ไม่ชอบธรรมหรือการก่อเกิดผลที่ต้องการ(หรือที่เรียกว่าการฉ้อโกง)
 • เอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรม
 • เปิดใช้งานบัญชีปลอม
 • กระทำการฉ้อฉลหรือทุจริต
 • การกระทำเหล่านี้คือ”พฤติกรรมฉ้อโกง” และไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา นี่ เป็นการละเมิดข้อตกลงขั้นร้ายแรง เราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการป้องกันและตรวจจับการกระทำเหล่านั้น เพื่อระบุตัวผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการข้างต้นนี้แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดแก่ท่านจากพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ และการกระทำใดๆที่เราทำเพื่อตอบโต้การกระทำมิชอบนั้นแต่เพียงผู้เดียว

 

 • 2 หากท่านสงสัยว่าผู้เล่นท่านใดมีพฤติกรรมฉ้อโกง ท่านต้องรายงานการกระทำนั้นอย่างมีเหตุสมผล ทางอีเมล หรือโทรศัพท์ถึงฝ่ายบริการลูกค้า

 

 • 3 ท่านยินยอมว่าจะไม่เข้าร่วมการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฉ้อโกง ไม่ว่าในรูปแบบใด ในการใช้บริการ

 

 • 4 หากเรามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าท่านเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม (เหตุผลที่น่าเชื่อถือนั้นมาจากข้อมูลการใช้บริการของท่าน จากเรา (พร้อมด้วยหุ้นส่วนผู้ให้บริการเดิมพัน และซัพพลายเออร์) การตรวจจับการกระทำที่ฉ้อฉล และสมรู้ร่วมคิด นั้นถูกนำมาใช้ในการพนันและธุรกิจเดิมพันในเวลาเดียวกัน) หรือหากเราทราบว่าท่านได้”เรียกเงินคืน” หรือยกเลิกการซื้อขายหรือยอดเงินที่เคยฝากในบัญชี หากท่านล้มละลายหรือประสบกับการพิจารณาคดีในทำนองเดียวกัน(รวมถึง การส่งผลให้ถูกระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีใดๆ) เรามีสิทธิ์ในการจัดการบัญชี (และ/หรือบัญชีอื่นๆของท่านที่เปิดกับบริษัทผู้ให้บริการเดิมพันรายอื่น)

 

โดยการอายัดยอดเงินคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน ซึ่งเป็นยอดเงินจากการฝาก โบนัส หรือเงินชนะ ที่ได้รับผลกระทบหรือส่งผลที่ก่อให้เกิดกรณีใดๆที่ได้รับการพิจารณา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความลำเอียงต่อสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายโดยทั่วไป) ที่เราจะนำมาใช้กับท่าน โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือไม่

 

 • 5 จุดมุ่งหมายของข้อ 7 ในข้อตกลงนี้

 

7.5.1 “การฉ้อฉล” คือการฉ้อโกงใดๆที่เกิดจากท่านหรือผู้อื่นในนามของท่าน หรือที่มีการสมรู้ร่วมคิดกับท่าน ซึ่งรวมไปถึงการกระทำต่างๆเหล่านี้ที่อาจเพิ่มเติมได้ในภายหลังอันได้แก่

 

(ก.) การเรียกเงินคืนจากการฉ้อฉล

(ข.) การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจากการขโมย การคัดลอก โดยท่านหรือผู้เล่นใดๆที่ร่วมเดิมพันเกมส์เดียวกับท่านทุกครั้ง

(ค.) การสมรู้ร่วมคิดของท่านและผู้เล่นอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิชอบ(รวมถึง แผนการจ่ายโบนัสหรือข้อเสนอจูงใจจากเรา)

(ง.) ความพยายามในการลงทะเบียนเปิดใช้บัญชีด้วยข้อมูลปลอม

(จ.) การกระทำหรือความพยายามใดๆของท่านที่ได้รับการพิจารณาจากเราว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายใดๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือตั้งใจที่จะทำการยักยอกและ/หรือหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อจำกัดทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าการกระทำหรือความพยายามดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อเราหรือไม่

 

7.5.2 “ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม” คือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจเพิ่มเติมได้ในภายหลัง อันได้แก่ การหาประโยชน์โดยมิชอบจากความผิดพลาด ช่องว่างทางกฎหมาย หรือข้อผิดพลาดในเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ท่านใช้เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของเรา (และเกมใดๆทุกเกม) การใช้โปรแกรมอัตโนมัติ (Bot)ใดๆในเกมที่ต้องใช้ทักษะ และการใช้โปรแกรมอัตโนมัติที่ช่วยในการฉ้อโกง การที่ท่านแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อผิดพลาดหรือใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหรือระบบวิเคราะห์ ในกรณีที่เป็นผลประโยชน์ของท่าน และ/หรือเราหรือผู้อื่นเป็นผู้เสียผลประโยชน์

 

 • 6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลและข้อสงสัยในการละเมิดข้อตกลงใดๆของท่าน ให้แก่ผู้มีอำนาจ การพนันออนไลน์หรือผู้ให้บริการเดิมพัน ผู้ให้บริการออนไลน์และธนาคาร ผู้ให้บริการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันการเงินรายอื่น ดังนั้น ท่านต้องให้ความร่วมมือเราอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการกระทำใดๆของท่าน

 

 

 1. การยกเลิกบัญชีตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของเว็บแทงบอลออนไลน์ MAXBET

 

 • ท่านเป็นผู้ยกเลิกบัญชี
 • เราเป็นผู้ยกเลิกบัญชี
 • ระงับการใช้งานบัญชี

 

 • 1 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีที่มียอดคงเหลือมากพอสำหรับการถอนได้ซึ่งการถอนนี้ต้องได้รับคำยืนยันจากเรา โดยเป็นไปตามขั้นตอนการถอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา(ถ้ามี)

 

 • 2 ท่านสามารถยกเลิกบัญชีที่เปิดไว้กับเราได้ตลอดเวลา โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกบัญชี ท่านต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราโดยทันที หลังจากที่ท่านได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการปิดบัญชีจากเราแล้ว การเดิมพันหรือคำร้องใดๆในบัญชีนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆในบัญชีของท่านจนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการยกเลิกบัญชีจากเรา

 

 • 3 เมื่อยกเลิกบัญชีของท่านภายใต้ข้อ 8 เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเรามีสิทธิ์ (โดยไม่จำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายดังข้อ 7.5)ที่จะอายัดเงินสำหรับการชำระคืนที่ยอดคงเหลือในบัญชี ซึ่งเป็นเงินใดๆ (ก.)ตามที่กล่าวในข้อ (การสมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล หลอกลวง และการทุจริต) (ข.)ตามที่กล่าวในข้อ (การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข) (ค.)ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ในส่วนของกรณีอื่นๆ หรือ(ง.)ตามที่ถูกบังคับทางกฎหมายหรือข้อบังคับ

 

 • 4 ในการชำระเงินคงเหลือในบัญชีคืน เราจะโอนคืนวิธีด้วยเดียวกับที่ท่านระบุไว้ในการลงทะเบียนใช้งานบัญชี หรือเราอาจโอนคืนให้ตามช่องทางที่สะดวก

 

 • 5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกของท่าน (โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้) ผ่านทางการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร(หรือการพยายามแจ้งให้ทราบ)ผ่านทางข้อมูลการติดต่อของท่าน ในกรณีที่เราเป็นผู้ยกเลิกบัญชี เราจะดำเนินการตามข้อ 8.6 โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งคำขอคืนยอดคงเหลือของท่านจะถูกส่งตามมา

 

 • 6 ในกรณีที่เรายกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกของท่านตามข้อ (การสมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล หลอกลวง และการทุจริต)หรือข้อ (การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข) ยอดคงเหลือในบัญชีของท่านจะไม่สามารถขอคืนได้และถูกริบ ในขณะที่หากเรายกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกตามเหตูผลอื่นๆที่นอกเหนือไปจากทั้งสองข้อที่กล่าวมานั้นจะไม่มีผลใดๆต่อเงินเดิมพันที่ค้างชำระ ซึ่งเมื่อท่านไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ ท่านจะได้รับเงินคงค้างคืน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจตามมา หลังวันที่เราทำการยกเลิกบัญชีของท่าน เราจะไม่ปรับโบนัสหรือเงินชนะใดๆเข้าสู่บัญชีนั้น (โดยไม่คำนึงว่าเราหรือท่านเป็นผู้ยกเลิกบัญชี)

 

 • 7 เรามีสิทธิ์ระงับบัญชีของท่านตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่เราเห็นสมควร เมื่อเราระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านแล้ว นั่นหมายความว่า (ก.)ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆกับบัญชี(รวมทั้ง การฝากเงิน การถอนเงิน การเดิมพัน และการเล่นพนัน) จนกว่าเราจะอนุญาตให้ท่านใช้งานบัญชีอีกครั้ง (ข.)ไม่มีการปรับยอดโบนัสหรือเงินชนะใดๆเข้าสู่บัญชีของท่าน (ค.)เราจะแจ้งประเด็นที่นำไปสู่การระงับบัญชีให้ท่านทราบ พร้อมด้วยแนวทางการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะยกเลิกหรืออนุญาตให้ใช้งานบัญชีนี้อีกครั้ง

 

 

 1. ความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ข้อผิดพลาด

 

 • 1 เมื่อเกิดปัญหากับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เพื่อนำเสนอบริการ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อปัญหาส่งผลให้เกมถูกรบกวน ซึ่งทำให้ไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นที่จุดเดิมได้ เราจะดำเนินตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลด้วยความยุติธรรม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้เล่นอื่น (ซึ่งอาจรวมไปถึงการปรับยอดคงเหลือในบัญชีของท่านให้เท่ากับยอดเดิมหลังการวางเดิมพันครั้งล่าสุดหรือตามข้อมูลที่บันทึกได้จากเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ที่จะถูกใช้เป็นแนวทางแรกที่ใช้ในการแก้ปัญหา)

 

 • 2 ความผิดพลาดอาจเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรายอมรับการเดิมพันหรือการพนัน หรือมีการชำระเงิน ดังกรณีต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีนอกเหนือจากนี้ได้

 

 • 2.1 เราระบุค่าน้ำหรือข้อกำหนดในการเดิมพันหรือพนันที่ผิดให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการเพิกเฉยที่เห็นได้ชัด ในการรับข้อมูลหรือระบุไว้ในรูปแบบการเดิมพัน หรือเป็นผลมาจากการที่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ

 

 • 2.2 เมื่อเราทำให้เกิดความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด

 

 • 2.3 ในกรณีที่มีการเดิมพันก่อนการแข่งขัน/เกมเริ่มขึ้น โดยที่ราคา/ข้อกำหนดที่ได้รับการนำเสนอนั้นแตกต่างจากรูปแบบการเดิมพันโดยทั่วไปอย่างมาก

 

 • 2.4 ณ เวลาที่มีการวางเดิมพันซึ่งมีการนำเสนอราคา/ข้อกำหนดที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดกับรายการเดิมพันนั้น

 

 • 2.5 เมื่อเรายังคงยอมรับการเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันที่ควรถูกระงับ รวมถึง กรณีที่การแข่งขัน/เกมที่เกี่ยวข้องที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ยกเว้นกรณีที่การเดิมพันที่มีโอกาสชนะซึ่งได้รับการยอมรับแล้ว) หรือจบไปแล้ว (ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า ‘เดิมพันล่าช้า’)

 

 • 2.6 เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมฉ้อโกงตามข้อตกลง 7.1

 

 • 2.7 ในกรณีที่เราไม่ควรยอมรับเดิมพันหรือมีสิทธิ์ยกเลิกหรือนำกลับมาพิจารณาได้ ให้เดิมพันที่เป็นไปตามกฎการเดิมพัน (เช่น การเดิมพันที่เกิดจากเหตุบังเอิญที่เกี่ยวข้อง)

 

 • 2.8 เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการที่เราจ่ายเงินชนะ/ยอดเดิมพันและเงินชนะให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือคอมพิวเตอร์

 

 • 2.9 เกิดความผิดพลาดในการปรับยอดจำนวนโบนัสทดลองเล่น/โบนัสเข้าสู่บัญชีของท่าน หรือกรณีใดๆที่ได้รับการพิจารณาจากเราว่าเป็น “ข้อผิดพลาด”

 

 

9.3 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

 

 • 3.1 ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเดิมพันและพิจารณาราคา/ข้อกำหนดให้ถูกต้องตามที่ควรได้รับการแสดงบนเว็บไซต์(ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการแสดงผล) ณ เวลาที่มีการเดิมพัน ซึ่งทำให้เดิมพันนั้นได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เหมาะสมตามที่สมควรจะเป็น

 

 • 3.2 ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือทำการพิจารณาอีกครั้งภายใต้ข้อตกลง 9.3.1 เราจะแจ้งว่าการเดิมพันเป็นโมฆะและปรับเงินเดิมพันนั้นคืนเข้าสู่บัญชีของท่าน

 

 • 3.3 ในกรณีที่ข้อผิดพลาดเกิดจากพฤติกรรมฉ้อโกง จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในข้อ 7.4

 

 • 4 เงินใดๆที่ได้รับการปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ควรถูกระงับไว้เพื่อได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขข้อ 9.3 ซึ่งท่านยอมปฏิบัติตามที่เรากำหนด และจะจ่ายคืนให้เราทันทีที่ได้รับคำร้องขอ ในกรณีที่ท่านมีเงินในบัญชี เราจะดึงเงินส่วนนั้นจากในบัญชีของท่านคืน เรายินยอมที่จะใช้ทุกวิธีทางในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแจ้งให้ท่านให้ทราบโดยเร็ว

 

 • 5 เรา(รวมถึงพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรา) หุ้นส่วน หรือซัพพลายเออร์ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ รวมถึง การเสียเงินชนะ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของเราหรือของท่าน

 

 • 6 หากท่านทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ท่านจะแจ้งให้เราทราบโดยด่วน

 

 • 7 เมื่อท่านใช้เงินหรือเงินชนะที่ได้รับจากการปรับเข้าสู่บัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเดิมพันหรือพนัน เราจะยกเลิกการเดิมพันนั้น และ/หรือระงับเงินชนะใดๆที่ท่านจะได้รับจากการวางเดิมพันด้วยเงินนั้น หากเราจ่ายเงินชนะใดๆจากการที่ท่านเดิมพันด้วยที่เงินที่เกิดจากความผิดพลาด ท่านจะต้องระงับการใช้เงินนั้น เพื่อเราสามารถดึงเงินนั้นคืนจากบัญชีของท่านได้โดยทันทีที่ท่านมียอดคงเหลือเพียงพอ หรือท่านจะทำการชำระคืนตามจำนวนทันทีที่ได้รับการแจ้งจากเรา

 

 

 1. กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

 • 1 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่ท่านได้รับ อันเกิดจากกรณีใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา MAXBET ONLINE รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง) ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อพิพาททางการค้า ข้อพิพาทแรงงาน พระราชบัญญัติ ความผิดพลาดหรือเพิกเฉยของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ บริการทางการสื่อสารที่ถูกปิดกั้นหรือเกิดความล้มเหลว ความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆ อันเกิดจากบุคคลที่สาม หรือที่เกิดจากปัจจัยภายนอกการควบคุมของเรา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อผูกมัดของเรา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับต่างๆตามท้องถิ่นที่เราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการของเรา โดยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

 • 2 เราไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวอันเกิดจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด ในสถานที่ใด หรืออยู่ภายใต้การควบคุมจากเราโดยตรงหรือไม่ ซึ่งอาจปิดกั้นการดำเนินการบริการ หรือปิดกั้นท่านจากการติดต่อเรา

 

 • 3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆในการแสดงผลอันเกิดจากบุคคลที่สามตามข้อตกลงของเรา

 

 

 1. ไวรัส การแฮก และการทำผิดอื่นๆ

 

 • 1 ท่านจะไม่พยายามโจมตี แฮก เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งโค้ดอันตรายใดๆให้แก่เว็บไซต์หรือบริการ ซึ่งท่านจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมในภายหลัง)

 

 • 1.1 ท่านจะไม่ทำวิศวกรรมผันกลับ (Reverse Engineer) หรือใช้โปรแกรมแปลกลับ (Decompile) กับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับการนำเสนอบนเว็บไซต์เรา

 

 • 1.2 ท่านจะไม่ทำการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ เปลี่ยน นำไปใช้ หรือแจกจ่าย บริการ เว็บไซต์ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม

 

 • 1.3 ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่บุคคลที่สาม หรือ(ง) ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆในข้อตกลงนี้

 

 • 1.4 ท่านจะไม่โกง หลอกลวง ให้ข้อมูลเท็จ หรือยักยอก ไม่ว่าด้วยทางใดก็ตาม ผ่านการใช้บริการหรือเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการใช้ในทางมิชอบด้วย

 

 • 1.5 ท่านจะไม่โจมตีหรือมีส่วนในการโจมตีเว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial-of-service Attack) ในกรณีที่เกิดการละเมิด สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

 

 • 2 หากเราสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ระบุมานี้ เราจะขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มการแก้ไข อายัติ หรือระงับบัญชีของท่าน เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หากได้รับการยืนยันว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะส่งผลให้การบริการแก่ท่านสิ้นสุดลง ถูกปิดบัญชี และถูกริบยอดคงเหลือใดๆในบัญชีของท่าน

 

 

 1. การอ้างสิทธิ์และข้อพิพาท

 

 • 1 เราจะสำรวจบทลงโทษทางอาญาและตามสัญญาของท่าน หากเราพบว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือทำความผิดทางอาญา เราจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ท่าน รวมถึงการระงับด้านอื่นๆหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ท่านต้องจ่ายค่าชดเชยและรับผิดชอบการจ่ายเงินให้แก่เราตามที่เราเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดอย่างต่อเนื่องหรือเป็นผลลัพธ์จากการกระทำใดๆ (รวมถึงความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยผลลัพธ์ใดๆ ทั้งความเสียหายด้านกำไร และความเสียหายทางชื่อเสียง) ซึ่งเกิดจากการกระทำฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือทำความผิดทางอาญาของท่าน

 

 • 2 เราขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินและประกาศการเดิมพันที่การแข่งขัน/เกมส์ใดๆให้เป็นโมฆะ หากเรามีหลักฐานว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี้

 

 • การแข่งขัน/เกมนั้นเกิดข้อสงสัยเรื่องความเที่ยงตรงสุจริต
 • ราคาหรือเงินรางวัลได้รับการเปลี่ยนแปลง
 • เกิดการล็อกผล โดยหลักฐานของกรณีที่กล่าวข้างต้นจะได้รับการพิจารณาตามขนาด ปริมาณ และรูปแบบของการวางเดิมพันกับเราตลอดช่องทางการเดิมพันใดๆหรือตามช่องทางการเดิมพันทั้งหมด

 

 • 3 ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนการเดิมพัน หลังจากที่เรายอมรับ และบันทึกการวางเดิมพันนั้นแล้ว เราไม่ยอมรับข้อผูกมัดที่จะยกเลิกเดิมพันที่วาง ยอมรับ และบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ หากเกิดข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งเราก่อนการยอมรับเดิมพันขั้นสุดท้าย และ/หรือก่อนการแข่งขัน/เกมส์ที่วางเดิมพันนั้นจะเริ่มขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทตามเหตุที่ได้กล่าวมา และแก้ไขตามเห็นสมควร ตามที่เราเห็นเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

 

 

 1. การร้องเรียน

 

 • 1 หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเรา MAXBET MOBILE กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียนของท่าน ซึ่งจะได้รับการนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าจะได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อยุติ

 

 • 2 หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของฝ่ายบริการลูกค้า ท่านต้องส่งคำร้องขอรับการพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะต้องระบุเหตุผลที่ปฏิเสธคำตัดสินก่อนหน้านี้ให้ชัดเจน รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำตัดสินจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า(ได้พิจารณาการร้องเรียนอีกครั้งตามสมควรในกรณีนั้นๆ) จะถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย

 

 • 3 เมื่อเราต้องการติดต่อท่าน เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน ทันทีที่ท่านได้รับอีเมลหรือการสนทนาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ (รวมถือการฝากข้อความเสี่ยง) จะถือว่าท่านได้รับการแจ้งแล้ว หรือจะถือว่าได้รับการแจ้งทางจดหมายภายใน 3 วัน ในการพิสูจน์บริการการแจ้งใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบได้จากจดหมายที่ได้รับการเขียนที่อยู่ ติดแสตมป์ และส่งไปรษณีย์ ในขณะที่ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลส่วนตัว (ถ้ามี)ในข้อมูลการติดต่อของท่าน ณ เวลาที่ส่ง

 

 

 1. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

 

 • 1 เราจะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านละเมิดข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ภายใต้ข้อตกลงตามกฎหมาย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการริบยอดคงเหลือใดๆจากท่าน เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดนี้ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดข้อตกลงดังที่กล่าวมา

 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • 1 ข้อมูลบัญชีของท่านได้รับการเก็บรักษาและได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ ยกเว้นในกรณีต่างๆดังที่กล่าวไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจตามมาในภายหลัง) ความสำคัญในการใช้งานและบริการของท่านทำให้เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับท่าน รวมถึง ชื่อ วันเกิด ข้อมูลการติดต่อ และอาจรวมไปถึงข้อมูลของท่านที่ใช้อ้างอิงทางการตลาดด้วย (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”)

 

 • 2 บางครั้งเราอาจร้องขอให้ท่านนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ

 

 

 1. การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

 

 • 1 ลูกค้าโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆจะถูกจัดเก็บและรักษาไว้โดยอัตโนมัติในระหว่างการลงทะเบียนผ่านการใช้งานคุกกี้ โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมการเก็บคุกกี้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 1. การรับประกัน

 

 • 1 เราจะพยายามนำเสนอบริการด้วยทักษะและความระมัดระวัง เราจะไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือไม่ ซึ่งการรับประกันทางอ้อม หรือเงื่อนไขด้านความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามจุดประสงค์ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องนั้นจะไม่ได้รับประกัน

 

 • 2 เราไม่รับประกันว่า บริการของเราจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน หรือไม่ชะงัก/ ถูกรบกวน ถูกกาลเทศะ ปลอดภัยหรือไร้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัส บัก หรือการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามจุดประสงค์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทำให้เกิดผลหรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบริการของเรา

 

 • 3 ในกรณีที่ระบบหรือการสื่อสารขัดข้อง เนื่องจากเครื่องมือสุ่มตัวเลข การชำระเดิมพัน ผลการแข่งขัน หรือส่วนอื่นๆของบริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเดิมพันที่เกมหรือการแข่งขัน (ตามที่บังคับใช้) ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

 1. การจำกัดความรับผิด

 

 • 1 หากท่านได้รับการปรับเงินหรือหักเงินจากบัญชีซึ่งเกิดจากความผิดพลาด ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้งเรา maxbet ถึงความผิดพลาดโดยทันที เงินจำนวนใดๆที่ปรับเข้าสู่บัญชีของท่านอันเกิดจากความผิดพลาด จะถือว่าเป็นเงินที่ได้รับมาโดยไม่ถูกต้องและต้องส่งคืนให้แก่เรา ท่านจะต้องไม่ถอนหรือวางเดิมพันด้วยเงินดังกล่าวนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการธุรกรรมใดๆ (รวมถึงการเดิมพัน) ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวนี้ ท่านยอมรับว่าจะคืนเงินจำนวนใดๆที่ได้รับการปรับเข้าสู่บัญชีของท่านจากความผิดพลาด ซึ่งท่านอาจทำการถอนและรับเงินชนะจากการวางเดิมพันด้วยเงินจำนวนนั้นแล้ว

 

 • 2 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ ทางเทคนิค หรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ใดๆในการประกาศค่าน้ำ และ/หรือราคาต่อรอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น แต่เพียงผู้เดียว

 

 • 3 เราจะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบใดๆในความเที่ยงธรรม สัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ (หรือตามหลักการทางกฎหมายใดๆ) ต่อความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือโดยดั้งเดิม (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่นี้) ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากเว็บไซต์ และ/หรือ บริการ หรือเนื้อหา แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยำ ความคลุมเครือในเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหา ความล้มเหลว การทำหน้าที่ผิดปกติ ความล่าช้า หรือความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน ความล้มเหลวด้านการสื่อสาร บุคคลใดๆที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหาในทางมิชอบ

 

ข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นด้านเนื้อหาใดๆ ความเสียหายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การดำเนินธุรกิจชะงัก การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินหรือที่ได้รับผลกระทบ (แม้ว่าท่านจะเคยแจ้งเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสูญเสียหรือเสียหายมาก่อนแล้วก็ตาม)

 

 • 4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงใดๆที่เกิดจากกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

 • 5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเว็บไซต์ บริการ หรือองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทุกเวลา และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านฝากเงินเข้าสู่บัญชีเกินจำนวนที่ตั้งไว้

 

 

 1. การชดใช้

 

 • 1 ท่านยินยอมที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องเรา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน และซัพพลายเออร์ของเราทันทีที่ได้รับการร้องขอ เมื่อเกิดการเรียกร้อง หนี้สิน ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และรายจ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (โดยไม่คำนึงถึงหลักการทางกฎหมาย) อันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลง กฎและข้อบังคับ หรือหนี้สินใดๆที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของท่าน หรือจากการที่มีผู้อื่นใช้รายละเอียดข้อมูลในการใช้งานบัญชีของท่านในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ

 

 1. ติดต่อเรา

 

 • 1 ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางแชทสด อีเมล หรือโทรศัพท์ ของเว็บไซด์แทงบอลออนไลน์ maxbet ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดอยู่ในส่วนติดต่อเราบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านการฝึกฝนและความปลอดภัย

 

โดยการใช้งานของ http://maxbet.online/ ลูกค้าจำเป็นต้องยอมรับในกฎกติกาของเว็บไซต์ทุกประการ ซึ่งจะอ้างถีงตัวลูกค้า และ บริษัท Pacific Sea Invests SA ลูกค้ามีความยินดีทุกประการในการเข้าสู่เว็บไซต์และใช้บริการกับทางเว็บไซต์

 

 

ไม่อนุญาติให้มีการซื้อหรือการขาย

ในส่วนของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ไม่อนุญาติให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำข้อมูลเหล่านี้ไปขายให้กับบุคคลอื่นใด

 

 

ลิ๊งค์ของเวปไซค์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลิ๊งค์ของเวปไซค์อื่นถูกจัดหามาให้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามถ้าท่านคลิ๊กไปที่ลิ้งค์ที่จัดทำให้ท่านจะออกจากตัวเว็บไซต์ของเราทันที อย่างไรก็ตามบางส่วนในลิ๊งค์ของเว็บไซต์อื่นอาจมีบางสวนที่ไม่เหมาะสมกับทุกคน อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องยอมรับ กติกาข้อบังคับที่ทางเว็บไซต์ตั้งขั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบในการใช้เว็บไซต์อื่นของท่าน แม้ว่าจะถูกจัดทำขึ้นจากเว็บไซต์ของเราก็ตาม

 

 

การปฎิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์

 

MAXBET มีความพยายามอย่างมากที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อเหตุการณ์เข้ามาไว้ภายในเวปไซค์ อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่รับประกันว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะถูกต้อง สมบูรณ์ อัพเดท และ ไม่มีปัญหาความผิดพลาดทางด้านใดใดเลยเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นก่อนทุกครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

 

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ จดลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อ Pacific Sea Invests SA การใช้งานของเว็บไซต์ การคัดลอกข้อมูลส่วนหนึ่งส่วน ใด ของเว็บไซต์นี้ มีความผิด และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย บริษัทจะทำอย่างเต็มที่ที่จะปราบปรามกลุ่มบุคคลที่ทำผิด กฎหมาย สินค้าและบริการในเว็บไซต์นี้ ถูกระบุไว้ในกฎกติกา และ ข้อบังคับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

 

ผู้ที่ต้องการเปิดตัวแทน หรือทำการตลาด หรือ บุคคลที่ 3 สามารถติดต่อขอเป็นตัวแทนของบริษัทได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข การส่งเสริมการขายของบริษัทแต่ต้องอยู่ภายในกฎกติกาของเว็บไซต์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคคลที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องคือ บุคคลที่อยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ อเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย

 

เนื่องจากข้อบังคับตามกฎหมาย

 

ความรับผิดชอบของผู้ใช้เว็บไซต์

 

การเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ผลที่ตามมาจากการใช้เว็บไซต์นี้บริษัทไม่ขอรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตามถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ที่ legal@maxbet.com หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………